Cẩm Nang

Hệ thống Võ Tướng

Hệ thống Võ Tướng do Long Tướng tạo ra được ví như: “Song tinh nhi tri thiên mệnh”, (2 ngôi sao có thể biết được mệnh trời).

Các game thủ hãy chiêu mộ các Võ Tướng trong các cuộc giao đấu.

Hệ thống các Võ Tướng trong Long Tướng.

X