Cẩm Nang

Giới Thiệu

Không hổ danh là Mãnh tướng với sức mạnh vô song, dũng mạnh phi thường, giỏi xông pha chiến trường nhanh chóng lấy thủ cấp của tướng địch.

Cổ nhân luôn tin rằng vận mệnh của các bậc Đế Vương luôn ứng với một vì sao trên trời, Tướng tinh chính là ngôi sao tượng trưng cho bậc minh tướng, quan sát tướng tinh là có thể biết được thiên mệnh.

Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Nhân Vật - Mãnh Tướng

Kỹ Năng

 • Thiên Lang Tinh

  Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Nhân Vật - Mãnh Tướng - Thiên Lang Tinh

  Tên GọiTướng HồnNăng Lực Nhận Được
  Thiên Lang 1 100 Chủ tướng lực+20, trí+20, Sát thương trung quân +5%
  Thiên Lang 2 100 Nhận được kỹ năng chủ tướng “Phá Quân Lực” (Gây sát thương vật lý và làm giảm hộ giáp của tiền quân đối phương)
  Thiên Lang 3 100 Chủ tướng lực+20, trí +20, Sát thương trung quân+5%
  Thiên Lang 4 150 Chủ tướng lực+20, trí +20, Sát thương trung quân+5%
  Thiên Lang 5 250 Chủ tướng lực+20, trí +20, Sát thương tiền quân+5%
  Thiên Lang 6 350 Nhận được kỹ năng chủ tướng “Điệu Hổ Li Sơn” (Gây sát thương  vật lý và khống chế tiền quân địch trong 2 hiệp)
  Thiên Lang 7 350 Tăng tỉ lệ lực chủ tướng 0.2, Sinh lực tiền quân+20%
  Thiên Lang 8 400 Tăng tỉ lệ trí chủ tướng lên 0.2, Sinh lực tiền quân+20%
  Thiên Lang 9 450 Tăng tỉ lệ sinh lực  chủ tướng 0.2, Sinh lực tiền quân+20%
  Thiên Lang 10 500 Tăng tỉ lệ mẫn của chủ tướng 0.2, Phẩm chất của chủ tướng tăng lên màu xanh lam

   

 • Thanh Long Tinh

  Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Nhân Vật - Mãnh Tướng - Thanh Long Tinh

  Tên GọiTướng HồnNăng Lực Nhận Được
  Thanh Long 1 1000 Tốc độ hậu quân+5% , Sức mạnh Chủ Tướng tăng 0.2
  Thanh Long 2 1400 Tốc độ hậu quân+5%, trí lực Chủ Tướng tăng 0.2
  Thanh Long 3 1800 Tốc độ hậu quân+5% , sinh mệnh Chủ Tướng tăng 0.2
  Thanh Long 4 2200 Đạt được kỹ năng của chủ tướng “ổn định quân” (Sát thương tiền quân phe địch, tăng hiệu quả khống chế miễn dịch 3 hiệp cho trung quân)
  Thanh Long 5 2600 Hiệu quả phục hồi huyết lượng của tiền quân+20% ,tăng 0.2 tốc độ Chủ Tướng
  Thanh Long 6 3000 Hiệu quả phục hồi huyết lượng của tiền quân +20% , tăng 0.2 sức mạnh của Chủ Tướng
  Thanh Long 7 3400 Chủ tướng được kỹ năng “Binh lương đoạn” (tấn công tiền quân địch, gây sát thương vật lý, giảm hiệu quả trị liệu của vết thương đó)
  Thanh Long 8 3800 Tăng 0.2 trí lực Chủ Tướng
  Thanh Long 9 4400 tăng 0.2 sinh mệnh Chủ Tướng
  Thanh Long 10 5000 Tăng 0.2 tốc độ Chủ Tướng, phẩm chất chủ tướng sẽ được thăng lên màu tím
 • Chu Tước Tinh

  Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Nhân Vật - Mãnh Tướng - Chu Tước Tinh

  Tên GọiTướng HồnNăng Lực Nhận Được
  Chu Tước 1 6000 đạt được kỹ năng chủ tướng “Càn Khôn Trịch” ( Vượt qua tiền quân đối phương, trực tiếp đả thương trung quân của chúng)
  Chu Tước 2 7000 Tăng 0.2 sức mạnh Chủ Tướng
  Chu Tước 3 8000 Tăng 0.2 trí lực Chủ Tướng
  Chu Tước 4 9000 Tăng 0.2 sinh mệnh Chủ Tướng
  Chu Tước 5 10.000 Tăng 0.2 tốc độ Chủ Tướng
  Chu Tước 6 11.000 Đạt được kỹ năng Chủ Tướng “ Hộ Giá” (Đả thương trung quân đối phương và bảo vệ Chủ Tướng)
  Chu Tước 7 12.000 Tăng 0.2 sức mạnh Chủ Tướng
  Chu Tước 8 13.000 Tăng 0.2 trí lực Chủ Tướng
  Chu Tước 9 14.000 Tăng 0.2 sinh mệnh Chủ Tướng
  Chu Tước 10 15.000 Tăng 0.2 tốc độ Chủ Tướng
  Chu Tước 11 16.000 Đạt được kỹ năng Chủ Tướng: “Hợp Kích” (Làm cho hành động của toàn quân trong ngoài hợp nhất)
  Chu Tước 12 17.000 Tăng 0.2 sức mạnh Chủ Tướng
  Chu Tước 13 18.000 Tăng 0.2 trí lực Chủ Tướng
  Chu Tước 14 19.000 Tăng 0.2 sinh mệnh Chủ Tướng
  Chu Tước 15 20.000 Tăng 0.2 tốc độ Chủ Tướng, phẩm chất chủ tướng thăng lên màu vàng
X