Đồ Tím Cấp 30

Trang Bị Đồ Tím Cấp 30

Sau khi đạt cấp 30 (Level 30) Chủ Tướng có thể chế tạo cho mình những vũ khí, trang bị khôi tần level 30, Khi sở hữu bộ trang bị khối tần level 30 giúp Chủ Tướng tăng thêm sinh lực, trí, lực, sát thương.

Hãy tìm những nguyên luyện cần thiết và đến gặp NPC Âu Dã để chế tạo cho mình những trang bị khôi tần tím level 30.

 • Trang bị

  Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Trang Bị - Đồ Tím Cấp 30

  Dành cho Mãnh Tướng

  Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Trang Bị - Đồ Tím Cấp 30

  Dành cho Xạ Thủ

  Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Trang Bị - Đồ Tím Cấp 30

  Dành cho Mưu Sĩ

 • Những trang bị khác

  Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Trang Bị - Đồ Tím Cấp 30

  Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Trang Bị - Đồ Tím Cấp 30

  Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Trang Bị - Đồ Tím Cấp 30

 • Kích hoạt thuộc tính ẩn khi mặc trang bị tím 30 cùng cấp

  Web Game Chiến Thuật - Long Tướng - Cẩm Nang - Trang Bị - Đồ Tím Cấp 30

  • Mặc 2 trang bị tím Khôi Tần cấp 30: Sinh lực + 300
  • Mặc 4 trang bị tím Khôi Tần cấp 30: Sinh lực + 300, Trí + 150, Lực + 150
  • Mặc 6 trang bị tím Khôi Tần cấp 30: Sinh lực + 300, Trí + 150, Lực + 150, Sát thương+ 3%
X