S

au khi nhận code Tân Thủ và nhập code Tân Thủ các Chủ Tướng sẽ nhận ngay những phần quà hấp dẫn từ Long Tướng. Đây là những hành trang bước đầu giúp Chủ Tướng trên con đường chinh phục Long Tướng.