Khuyến mãi vô cùng hấp dẫn từ sự kiện "Nạp ZingXu Trực Tuyến - 123Pay" với những phần thưởng giá trị khi các Chủ Tướng tham gia nạp ZingXu trực tuyến qua cổng 123Pay tại trang https://pay.zing.vn.

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00h00' ngày 13/06/2013
  • Kết thúc: 23h59' ngày 30/06/2013

Đối Tượng

Dành cho tất cả Chủ Tướng Long Tướng nạp ZingXu trực tuyến qua cổng 123Pay tại trang https://pay.zing.vn.

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra chương trình, chủ tướng nạp ZingXu trực tuyến qua cổng 123Pay và quy đổi sang Long Tướng, sẽ nhận được code tương ứng và nhiều quyền lợi hấp dẫn khác

Cách Thức

ZingXu Loại Code Phần Thưởng
Nạp 1.000 ZingXu Trùng Sinh Lệnh 1 Bạc x 100.000, Quân Lệnh x 10, Rương Thiên Phú Thạch cấp 3 x 1
Nạp 2.400 ZingXu Trùng Sinh Lệnh 2 Bạc x 300.000, Quân Lệnh x 20, Rương Thiên Phú Thạch cấp 4 x 1, Bùa Tìm Vàng x.5
Nạp 3.600 ZingXu Trùng Sinh Lệnh 3 Bạc x 500.000, Quân Lệnh x 20, Rương Thiên Phú Thạch cấp 5 x 1, Bùa Tìm Vàng x 5, Rương Thất Thái Nguyên Thần x 1, Rương Võ Hồn Cam x 1
Nạp trên 5.000 ZingXu Trùng Sinh Lệnh 4 Bạc x 1.000.000, Quân Lệnh x 30, Rương Thiên Phú Thạch cấp 5 x 1, Bùa Tìm Vàng x 10, Rương Thất Thái Nguyên Thần x 1, Rương Võ Hồn Cam x 2

Ví dụ: Chủ Tướng nạp 1000 vàng sẽ nhận được code Trùng Sinh Lệnh 1, lần tiếp theo nạp thêm 1400 vàng sẽ nhận được thêm code Trùng Sinh Lệnh 2. Nạp 5000 vàng sẽ nhận được 4 loại code.

Qui Định

  • Dành cho các Chủ Tướng nạp ZingXu trực tuyến - 123Pay và quy đổi sang Long Tướng trong thời gian diễn ra chương trình 13/06/2013 – 30/06/2013.
  • Thời hạn sử dụng code: từ ngày 13/05/2013 đến ngày 30/07/2013
  • Thời gian tiến hành trao thưởng: Ngay sau khi nạp và quy đổi thành vàng thành công.
  • Tương ứng với mỗi loại code, 01 tài khoản chỉ nhận được 01 lần
  • Việc nạp và quy đổi ZingXu có giá trị cộng dồn trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khi giá trị cộng dồn bằng với hạn mức ở mục nội dung sẽ nhận được gói code tương ứng.
  • Tool nhận code sẽ được mở vào lúc 10h00 ngày 13/06/2013.