Bí kíp

Bí kíp Oẳn Tù Tì với Tướng Tím cấp 30 (level 30)

09-05-2012


Tính năng Oẳn Tù Tì trong Long Tướng rất quan trọng giúp chủ tướng có thể chiêu mộ cho mình những Võ Tướng để cùng mình chinh chiến trên sa trường. Nắm được sự quan trọng đó Long Tướng xin gửi đến các Chủ Tướng 1 mẹo nhỏ để giúp các Chủ Tướng có tỷ lệ giành chiến thắng khá cao trong Oẳn Tù Tì Long Tướng.

Võ Tướng Tím cấp 30 Chủ Tướng
Giả Hử Hứa Chử Ngụy Diên Bao Búa Kéo
Giả Hử Ngụy Diên Hứa Chử Kéo (Búa-Bao) Kéo Kéo
Giả Hử Chu Thái Thái Sử Từ Kéo (Bao_Búa) Kéo (Bao) Búa
Giả Hử Chu Thái Hứa Chử Bao Búa Bao (Búa)
Giả Hử Chu Thái Ngụy Diên Bao (Búa-Kéo) Búa Bao (Kéo-Búa)
Giả Hử Chu Thái Hoàng Nguyệt Anh Kéo Bao Búa
Giả Hử Hoàng Nguyệt Anh Ngụy Diên Búa (Bao) Kéo Búa
Giả Hử Hoàng Nguyệt Anh Thái Sử Từ Bao Búa (Kéo) Kéo (Bao)
Giả Hử Hoàng Nguyệt Anh Hứa Chử Bao Kéo (Bao) Búa
Giả Hử Thái Sử Từ Hoàng Nguyệt Anh Bao_Búa_Kéo Kéo_Bao Búa (Kéo)
Giả Hử Thái Sử Từ Ngụy Diên Bao (Búa) Bao (Kéo) Búa
Giả Hử Thái Sử Từ Hứa Chử Kéo (Bao) Búa Bao
Chu Thái Giả Hử Hoàng Nguyệt Anh Kéo-Kéo-Búa Kéo Kéo
Chu Thái Giả Hử Hứa Chử Kéo(_Bao) Kéo Búa(Bao)
Chu Thái Giả Hử Ngụy Diên Kéo Kéo Kéo
Chu Thái Giả Hử Thái Sử Từ Kéo Kéo Kéo
Chu Thái Hoàng Nguyệt Anh Thái Sử Từ Kéo_Búa Bao(Búa-Kéo) Kéo(Bao)
Chu Thái Hoàng Nguyệt Anh Ngụy Diên Búa(Bao) Bao Kéo(Bao)
Chu Thái Hoàng Nguyệt Anh Hứa Chử Búa Búa(Kéo) Búa
Chu Thái Thái Sử Từ Ngụy Diên Bao(Búa) Búa(Bao-Kéo) Kéo(Búa)
Chu Thái Thái Sử Từ Hứa Chử Bao-Búa Bao Kéo
Chu Thái Thái Sử Từ Hoàng Nguyệt Anh Búa_Kéo Kéo Bao(Kéo-Kéo-Búa)
Chu Thái Ngụy Diên Hứa Chử Búa Bao(Búa) Búa(Kéo)
Chu Thái Hứa Chử Ngụy Diên Bao Búa Kéo
Hoàng Nguyệt Anh Thái Sử Từ Hứa Chử Búa(Kéo) Búa Kéo(Búa)
Hoàng Nguyệt Anh Thái Sử Từ Ngụy Diên Bao Bao(Búa) Búa
Hoàng Nguyệt Anh Hứa Chử Ngụy Diên Bao Kéo Búa
Hoàng Nguyệt Anh Ngụy Diên Hứa Chử Kéo Bao(Búa) Búa
Thái Sử Từ Hoàng Nguyệt Anh Hứa Chử Búa Kéo Búa
Thái Sử Từ Hoàng Nguyệt Anh Ngụy Diên Kéo Bao(Kéo-Búa) Búa
Thái Sử Từ Ngụy Diên Hứa Chử Kéo(Bao_Búa) Búa Bao

Ghi chú ký hiệu

"-" Ra tiếp nếu hòa.

"_" Ra sau đợt Oẳn Tù Tì tiếp theo.

"( )"Có xác suất ra khác, bạn cần suy nghĩ lựa chọn

Chú ý

Tiền quân thích ra Bao.

Hậu quân thích ra Kéo.

Trung quân thích ra Búa.

Mưu Sĩ, võ Tướng nếu một lần hòa, thường sẽ ra cái đã thắng bạn trước đó.

Chơi ngay

Long Tướng - 1 webgame 2 kiểu chơi hãy tham gia trải nghiệm

X