Tin tức

Giới thiệu tướng Vàng cấp 100 (Level 100)

14-06-2012


Võ Tướng Vàng Cấp 100 (level 100)

Võ Tướng Loại Tướng Kỹ Năng Miêu Tả Tiểu Sử

Mạnh Hoạch

Tướng Thủ

Nam Man Xâm Nhập

Tấn công toàn quân địch, tăng hệ số 130%, đồng thời hồi phục điểm sinh lực nhất định cho bản thân, hệ số hồi phục là 50%.

Vua Nam Man. Dũng mãnh thiện chiến, từng khởi binh phản Thục, Gia Cát Lượng làm theo kế sách "Công tâm vi thượng" của Mã Tốc, định sẽ bắt sống Mạnh Hoạch. Ông bắt bảy lần rồi tha bảy lần, cuối cùng đã thu phục được người này.

Chúc Dung

Xạ Thủ

Hỏa Đột Kích

Tấn công Trung Quân địch, tăng hệ số 130%, đồng thời hồi phục 100 điểm sỹ khí.

Vợ vua Nam Man Mạch Hoạch. Tương truyền là hậu duệ của tộc Hỏa thần Chúc Dung, võ nghệ xuất chúng, giỏi dùng Phi đao, bách phát bách trúng, từng đánh bại quân Thục, bắt sống Mã Trung, Trương Nghi, sau này cùng Mạch Hoạch quy thuận nhà Thục.

Mộc Lộc Đại Vương

Mưu Sĩ

Hoán Lôi Thuật

Tấn công Trung Quân quân địch, tăng hệ số 130%, đồng thời giảm 50 điểm sĩ khí phe địch, khống chế trong 3 hiệp, tỷ lệ khống chế ảnh hưởng theo đẳng cấp.

Động Chủ Nam Man Bát Nạp, giỏi pháp thuật: Cưỡi voi xung trận, biết hô mưa gọi gió, thường có hổ báo rắn rết đi cùng, từng dùng Cự Tượng Trận đại phá quân Thục, về sau Gia Cát Lượng dùng cự thú phun lửa khiến voi sợ hãi nên Mộc Lộc đã bị voi giày chết.

Chơi ngay

Long Tướng - 1 webgame 2 kiểu chơi hãy tham gia trải nghiệm

X