Bí kíp

Khảm đá Thiên Phú Thạch

02-05-2012


Hướng Dẫn

Trong game Long Tướng, ngoài trang bị và tướng lĩnh ra, còn có một đặc điểm khá nhỏ đó là cách sử dụng Thiên Phú Thạch.

Trước tiên, chúng ta nói về cách khảm nạm Thiên Phú Thạch, đối với mỗi vị tướng, thuộc tính thiên phú Thiên Phú Thạch chắc chắn cần phải trang bị. Trung Quân tốt nhất nên trang bị Đá chính xác, bạo kích và phá kích. Đặc biệt là loại tướng như Hứa Chứ, khảm nạm Thiên Phú Thạch bạo kích sẽ tạo nên hiệu quả rất tốt. Tiền quân thông thường có tác dụng đối kháng, sát thương không nhiều, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong khi chiến đấu, đặc biệt là trước level 50 khi chưa có kỹ năng Trung Quân. Sự sống còn của Tiền Quân được thể hiện hết sức quan trọng, vì thế sinh lực, đỡ, kháng bạo, né đều là những Thiên Phú Thạch cần thiết cho Tiền Quân. Đặc biệt là sinh mệnh và đỡ rất quan trọng. Hậu Quân không nên trang bị mẫn như đã nói ở trên, vì chủ yếu damage cao xuất ra từ Trung Quân, xuất skill đánh trước, có ưu thế trước, nên đem Thiên Phú Thạch mẫn cho Trung Quân, và một số tướng lĩnh có kỹ năng đặc biệt, như Thái Sử Từ, kỹ năng của Thái Sử Từ là gia tăng Lực tấn công, xuất chiêu nhanh có thể chiếm ưu thế nhanh.

Ở trên là nói về khảm nạm Thiên Phú Thạch, tiếp sau đây là mẹo sử dụng, thật ra cũng khá đơn giản, chỉ cần xem kĩ thì bạn sẽ phát hiện, chỉ số tăng % sau khi ghép thành của Ở trên là nói về khảm nạm Thiên Phú Thạch, tiếp sau đây là mẹo sử dụng, thật ra cũng khá đơn giản, chỉ cần xem kĩ thì bạn sẽ phát hiện, chỉ số tăng % sau khi ghép thành của Thiên Phú Thạch sẽ giảm xuống từ cấp sao thứ 2 trở đi. Do vậy, chọn Thiên Phú Thạch 1 sao và 2 sao sẽ có hiệu quả cao nhất, nhưng nếu quá nhiều,về sau còn phải ghép thành, cố gắng giữ lại các Thiên Phú Thạch trên tất cả trang bị, đặc biệt là 2 sao, cho đến khi Thiên Phú Thạch nhiều quá không thể ghép được nữa, đây là một mẹo nhỏ, dưới đây là ảnh minh họa:

Cấp 4 = 4 Thiên Phú Thạch cấp 2 ghép thành, Thiên Phú Thạch cấp 4 tăng thêm 6%, và 4 Thiên Phú Thạch cấp 2 tăng thêm 12%.

Lưu ý

Sự chênh lệch này khá lớn, nên nếu trên trang bị của bạn chưa khảm đầy Thiên Phú Thạch thì không nên ghép lại, cấp 1 và cấp 2 là có giá trị nhất.

Đừng xem nhẹ phần tăng thêm của Thiên Phú Thạch này, trong khi qua Phó Bản 50, nhờ vào ghép Thiên Phú Thạch mới có thể qua ải 1 cách dễ dàng nên mọi người cần hết sức chú ý. Trong  khả năng có giới hạn, nên tối ưu hóa năng lực của mình một cách hiệu quả nhất.

Chơi ngay

Long Tướng - 1 webgame 2 kiểu chơi hãy tham gia trải nghiệm

X