Bí kíp

Rung cây Kim Tiền trong Long Tướng

20-06-2012


Rung Cây Kim Tiền Long Tướng là một hoạt động không thể thiếu mỗi ngày bởi đây là một cách vô cùng quan trọng để thu bạc.

Số lần được rung cây phụ thuộc vào số level của người chơi, bởi vậy mọi người nên tận dụng lúc level cao nhất trong ngày để tiến hành rung cây, đặc biệt là có một số gamer sau 12 giờ đêm tiến hành rung cây sửa thành trước 12 giờ. Mỗi lần rung cây nhận bạc sẽ tiêu hao một lượng vàng khác nhau cụ thể như sau: Từ lần 1 đến lần 10 tiêu tốn số vàng lần lượt là : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 vàng/1 lần, từ lần 11 đến lần thứ 30 mỗi lần tốn 20 vàng. Từ lần thứ 31 sẽ phải tốn 50 vàng cho 1 lần rung, càng về sau, lượng vàng hao tốn sẽ càng nhiều hơn.

Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày mở server, do phải hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ 4 Tướng Tím cấp 50 nên phải cần đến hơn 10.000.000 bạc để đối tửu vì vậy người chơi nên rung cây kim tiền từ 10-30 lần mỗi ngày, tất nhiên nếu level thấp hơn thì có thể rung ít hơn vài lần, sau đó mấy ngày nếu level nâng cao rùi thì nên rung nhiều thêm vài lần, đến khi lên đến mức 50 vàng 1 lần rung thì nên dừng lại vì như thế sẽ rất lãng phí vàng. Đợi 7 ngày hoạt động đó qua đi xem thực lực kinh tế của người chơi là có thể kêt luận việc mỗi ngày tốn 30 vàng để rung cây 5 lần là việc vô cùng cần thiết.

Chơi ngay

Long Tướng - 1 webgame 2 kiểu chơi hãy tham gia trải nghiệm

X