Tin tức

Bảo trì nâng cấp trang chủ Long Tướng

18-06-2012


Để nâng cao chất lượng hệ thống,  Long Tướng sẽ tiến hành bảo trì, nâng cấp trang chủ Long Tướng trong thời gian ngắn từ 00h00 am đến 04h00 am ngày 19/06/2012. Trong thời gian bảo trì Chủ Tướng sẽ không thể không thể truy cập vào trang chủ.

BẢO TRÌ TRANG CHỦ LONG TƯỚNG

Từ 00h00 am đến 04h00 am ngày 19/06/2012

Sau thời gian bảo trì, mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường. Rất mong các Chủ Tướng thông cảm về bất tiện này.

Trân trọng cảm ơn!

Chơi ngay

Long Tướng - 1 webgame 2 kiểu chơi hãy tham gia trải nghiệm

X