Tin tức

Code Long Tướng tháng 7 tại PMTT

19-07-2012


Cùng chào đón sự kiện ra mắt phiên bản mới Long Hợp Kích tại thế giới webgame Long Tướng. Chương trình Phòng Máy Thân Thiện chính thức công bố đến các phòng máy thành viên hoạt động khuyến mãi "Code Long Tướng tháng 7 tại PMTT"

Đối Tượng

Phòng máy thành viên tham gia chương trình PMTT, có đạt cấp bậc trong tháng 6/2012.

Thời gian

  • Ghi nhận giờ chơi tích lũy game Long Tướng tại phòng máy: Từ ngày 01.07 - 18.07
  • Nhận code tại trang chủ phongmay.zing.vn: vào lúc 15:00 ngày 19.07 - 31.07

Hình Thức

  • Phòng máy dùng số phút tích lũy game Long Tướng trong tháng 07 để đổi code.
  • Số lượng code mà phòng máy được đổi dựa trên cấp bậc tháng 06.2012 của PMTT.
  • Trị giá đổi 1 code = 60 phút.
Cấp bậc Số code được đổi Hạn sử dụng code Long Tướng tháng 7 tại PMTT
Cao cấp 7 code/ phòng máy 24/08/2012
Sơ cấp 5 code/ phòng máy
Thành viên 3 code/ phòng máy

PhầnThưởng

Phần Thưởng
Vàng khoá: 200
Bạc: 200,000
Quân lệnh: 20

Hãy thường xuyên kiểm tra mã số máy tại phần mền tính tiền CSM và trang chủ Phòng Máy Thân Thiện nhằm đảm bảo việc ghi nhận giờ chơi tại phòng máy ổn định và quyền lợi của phòng máy khi tham gia PMTT.

Danh sách các phòng máy thuộc hệ thống Phòng Máy Thân Thiện quý  thành chủ tra cứu tại đây.

Chơi ngay

Long Tướng - 1 webgame 2 kiểu chơi hãy tham gia trải nghiệm

X