Tin tức

Ghép hết Thiên Phú Thạch trong Long Tướng

14-05-2012


Trong game Long Tướng ngoài trang bị và các Võ Tướng ra, ghép Thiên Phú Thạch trong Long Tướng cũng rất quan trọng nó giúp tăng sinh lực, đỡ, kháng bạo, né... Khi đạt đến VIP8 Chủ Tướng sẽ có được tính năng ghép hết Thiên Phú Thạch.

Lúc này những đá Thiên Phú Thạch phù hợp với điều kiện ghép này trong túi của bạn sẽ được tự động ghép với nhau thành loại đá Thiên Phú Thạch mới có đẳng cấp cao hơn.Giúp các Chủ Tướng đỡ tốn thời gian cho việc lựa chọn và tìm ghép những Thiên Phú Thạch phù hợp với nhau.

Ngoài tính năng ghép hết Thiên Phú Thạch khi đạt được VIP 8 Chủ Tướng còn được sử dụng những tính năng sau:

  • Quân lệnh tối đa tăng đến 120.
  • Mỗi ngày được mua 16 lần Quân lệnh.
  • Mỗi ngày được đổi Vàng thành Bạc 100 lần.
  • Tăng ô chứa đồ trong túi 140 ô.
  • Chức năng ghép hết bảo thạch.
  • Chức năng tìm hết.

Chơi ngay

Long Tướng - 1 webgame 2 kiểu chơi hãy tham gia trải nghiệm

X