Tin tức

Hệ thống Quân Hàm trong Long Tướng

23-05-2012


Vào giao diện Quân Hàm

Nhấp chuột vào biểu tượng nhân vật

Có thể xem Quân Hàm sắp đặt được.

Thăng cấp Quân Hàm

Việc thăng cấp quân hàm yêu cầu phải tiêu tốn danh vọng, danh vọng có được trong khi thi đấu võ đài và quân đoàn chiến, tích lũy danh vọng đến một số lượng nhất định sẽ được tăng quân hàm.

Giải Thưởng

Quân Hàm Danh Vọng Võ Tướng Sở Hữu Võ Tướng Xuất Trận Thuộc Tính Quân Hàm
Lực Trí Mẫn Sinh Lực
Sơ Nhập Quân Đội 1000 5 3        
Quân Hầu 1 Sao 2000 5 3 40 40 40 50
Quân Hầu 2 Sao 3.200 5 3 60 60 60 75
Quân Hầu 3 Sao 4.800 5 3 80 80 80 100
Quân Hầu 4 Sao 6.800 5 3 100 100 100 125
Quân Hầu 5 Sao 9.200 5 3 120 120 120 150
Hiệu Uý 1 Sao 12.000 5 3 140 140 140 175
Hiệu Uý 2 Sao 16.000 6 4 160 160 160 200
Hiệu Uý 3 Sao 23.000 6 4 180 180 180 225
Hiệu Uý 4 Sao 33.000 6 4 200 200 200 250
Hiệu Uý 5 Sao 46.000 6 4 240 240 240 275
Trung Lang 1 Sao 62.000 6 4 280 280 280 300
Trung Lang 2 Sao 82.000 7 5 320 320 320 325
Trung Lang 3 Sao 110.000 7 5 360 360 360 350
Trung Lang 4 Sao 140.000 7 5 400 400 400 375
Trung Lang 5 Sao 170.000 7 5 440 440 440 400
Chấn Quốc Tướng 1 Sao 210.000 7 5 480 480 480 425
Chấn Quốc Tướng 2 Sao 270.000 8 5 520 520 520 450
Chấn Quốc Tướng 3 Sao 340.000 8 5 560 560 560 475
Chấn Quốc Tướng 4 Sao 420.000 8 5 600 600 600 500
Chấn Quốc Tướng 5 Sao 510.000 8 5 640 640 640 525
Xa Kỵ Tướng 1 sao 610.000 8 5 680 680 680 550
Xa Kỵ Tướng 2 sao 730.000 9 5 720 720 720 575
Tăng sát thương quân ta 2%, Giảm sát thương quân địch 2%
Xa Kỵ Tướng 3 sao 870.000 9 5 760 760 760 600
Tăng sát thương quân ta 4%, Giảm sát thương quân địch 4%
Xa Kỵ Tướng 4 sao 1.100.000 9 5 800 800 800 625
Tăng sát thương quân ta 6%, Giảm sát thương quân địch 6%
Xa Kỵ Tướng 5 sao 1.300.000 9 5 880 880 880 650
Tăng sát thương quân ta 8%, Giảm sát thương quân địch 8%
Phiêu Kỵ Tướng 1 Sao 1.500.000 9 5 960 960 960 675
Tăng sát thương quân ta 10%, Giảm sát thương quân địch 10%
Phiêu Kỵ Tướng 2 Sao 1.800.000 10 5 1.040 1.040 1.040 700
Tăng sát thương quân ta 12%, Giảm sát thương quân địch 12%
Phiêu Kỵ Tướng 3 Sao 2.100.000 10 5 1.120 1.120 1.120 725
Tăng sát thương quân ta 14%, Giảm sát thương quân địch 14%
Phiêu Kỵ Tướng 4 Sao 2.500.000 10 5 1.200 1.200 1.200 750
Tăng sát thương quân ta 16%, Giảm sát thương quân địch 16%
Phiêu Kỵ Tướng 5 Sao 2.900.000 10 5 1.300 1.300 1.300 775
Tăng sát thương quân ta 18%, Giảm sát thương quân địch 18%
Đô Đốc 1 Sao 3.300.000 10 5 1.400 1.400 1.400 800
Tăng sát thương quân ta 20%, Giảm sát thương quân địch 20%
Đô Đốc 2 Sao 3.800.000 10 5 1.500 1.500 1.500 825
Tăng sát thương quân ta 22%, Giảm sát thương quân địch 22%
Đô Đốc 3 Sao 4.300.000 10 5 1.600 1.600 1.600 850
Tăng sát thương quân ta 24%, Giảm sát thương quân địch 24%
Đô Đốc 4 Sao 4.900.000 10 5 1.700 1.700 1.700 875
Tăng sát thương quân ta 26%, Giảm sát thương quân địch 26%
Đô Đốc 4 Sao 5.500.000 10 5 1.800 1.800 1.800 900
Tăng sát thương quân ta 28%, Giảm sát thương quân địch 28%

Chơi ngay

Long Tướng - 1 webgame 2 kiểu chơi hãy tham gia trải nghiệm

X