Tin tức

Sự Kiện "Rung Cây Kim Tiền - Mua Quân Lệnh - Nhận Ngay Quà Tặng"

13-07-2012


"Rung Cây Kim Tiền - Mua Quân Lệnh - Nhận Ngay Quà Tặng" Từ 00h00 ngày 14/07/2012 Long Tướng xin gửi đến các Chủ Tướng sự kiện "Rung Cây Kim Tiền - Mua Quân Lệnh - Nhận Ngay Quà Tặng" chỉ cần các Chủ Tướng tham gia Rung Cây Kim Tiền, Mua Quân Lệnh sẽ nhận ngay những phần thưởng hấp dẫn.

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 14/07/2012
  • Kếtthúc: 23h59 ngày 19/07/2012

Đối Tượng

Chương trình dành cho tất cả các game thủ Long Tướng.

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Tướng mỗi ngày chỉ cần 30 lần Rung Cây Kim Tiền hay mua 60 Quân Lệnh sẽ được nhận phần thưởng.

Điều Kiện

Mỗi ngày chỉ được nhận thưởng 1 lần.

Phần Thưởng

Sự Kiện Phần Thưởng
Rung Cây Kim Tiền Bạc 500.000, Bùa tìm vàng x 10, Roi Thần Mã x 10
Mua Quân Lệnh Bạc 200.000, Bùa tìm vàng x 5, Roi Thần Mã x 5

Chơi ngay

Long Tướng - 1 webgame 2 kiểu chơi hãy tham gia trải nghiệm

X