Tin tức

Võ Tướng tím cấp 30 - 50

12-05-2012


Hệ thống Võ Tướng Tím cấp 30 - 50 của Long tướng với những Mãnh Tướng dũng mãnh vô song, Mưu Sĩ thần cơ diệu toán dùng trí thắng địch.

Võ Tướng Tím Cấp 30 (level 30)

Võ Tướng Loại Tướng Kỹ Năng Miêu Tả Tiểu Sử

Thái Sử Từ

Mãnh Tướng

Lôi Đình Kích

Sát thương Tiền Quân địch, tăng tấn công 3 hiệp cho Trung Quân phe ta.

Mãnh tướng Đông Ngô, từng quyết chiến với Tôn Sách, Tôn Sách đoạt được kích, Thái Sử Từ đoạt được nón, bất phân thắng bại. Sau này Tôn Sách quý trọng người tài, chiêu mộ Thái Sử Từ. Giỏi tấn công tiền quân địch và làm tăng sức tấn công cho quân ta.

Hứa Chử

Mãnh Tướng

Bá Vương Giáp

Tiêu tốn sinh lực của bản thân, gây sát thương vật lý cho Tiền Quân địch, nâng cao sức Bạo Kích của bản thân trong 3 hiệp.

Mãnh tướng nước Ngụy, hiệu là “Hổ Sĩ”, thân hơn 8 thước, lưng rộng 10 vòng, tướng mạo hùng dũng, sức mạnh kinh người. Đã từng người không chiến đấu ác liệt với Mã Siêu không phân thắng bại. Sở trướng dùng trọng chùy tấn công tiền quân địch. Hi sinh một phần sinh lực để nâng cao sức bạo kích.

Chu Thái

Tướng Thủ

Vô Giả Kích

Nâng cao sức đỡ của bản thân.

Trung thần nước Ngô. Khi chinh phạt sơn tặc sáu huyện, Tôn Quyền bị bao vây, Chu Thái ra sức đánh lui địch phá vây cứu Chúa Công, thân bị trọng thương. Có sức tấn công mạnh mẽ, giỏi về phòng thủ và nâng cao sức đỡ, tăng rào chắn.

Ngụy Diên

Xạ Thủ

Cổ Lang

Tạo sát thương cho Tiền Quân đối phương, giảm sức Phòng Thủ của địch trong 3 hiệp.

Đại tướng nước Thục, theo Khổng Minh đi Bắc Phạt, lập được nhiều chiến công. Từng đưa ra “ Tử Ngọ Cốc Chi Kế” nhằm bất ngờ chiếm Trường An, nhưng bị Khổng Minh vốn tính cẩn thận bác bỏ. Sở trường phá trận, tấn công tiền quân địch đồng thời gây hiệu quả phá giáp.

Hoàng Nguyệt Anh

Mưu Sĩ

Hồi Thiên Thuật

Hồi phục sinh lực cho Tiền Quân phe ta, lượng sinh lực hồi phục phụ thuộc vào chỉ số mưu công, hiệu quả tốt hơn kỹ năng Mệnh Liệu thuật.

Mưu sĩ nước Thục, thê tử của Khổng Minh. Thông thiên văn, tường địa lý, rành các cơ quan thuật, giúp Khổng Minh phát minh Mộc Ngưu Lưu Mã. Chuyên trị liệu tiền quân, hiệu quả hơn cả mệnh liệu thuật.

Giả Hử

Mưu Sĩ

Cổ Độc Thuật

Tấn công Tiền Quân địch, gây sát thương mưu, tạo trạng thái trúng độc liên tiếp 3 hiệp, khống chế địch 1 hiệp.

Mưu thần nước Ngụy, người đời gọi là “Độc Sĩ”, đa mưu túc kế, chưa hề tính sai. Giỏi dùng Cổ Độc Thuật khiến kẻ địch rơi vào trạng thái hôn mê, trúng độc.

Võ Tướng Tím Cấp 50 (level 50)

Võ Tướng Loại Tướng Kỹ Năng Miêu Tả Tiểu Sử

Tôn Sách

Tướng Thủ

Di Hình Hoán Ảnh

Nâng cao mạnh mẽ khả năng né của bản thân đồng thời gây sát thương cho địch.

Mãnh tướng của nước Ngô, anh của Tôn Quyền, hiệu là tiểu bá vương. Vì muốn kế thừa sự nghiệp của phụ thân nên phải đi theo Viên Thuật, sau tách khỏi Viên Thuật, thống nhất Giang Đông. Giỏi né tránh đòn tấn công của kẻ địch.

Hạ Hầu Đôn

Mãnh Tướng

Phá Đản Hồn

Tấn công Tiền Quân địch gây sát thương vật lý và tăng sức công kích cho phe ta lên 2 hiệp.

Mãnh tướng nước Ngụy. Trong trận Duyên Châu mắt trái bị trúng tên của Tào Tính, Hạ hầu Đôn đã rút cả tên lẫn mắt mình ra nuốt vào bụng, sau đó phi ngựa đi giết Tào Tính khiến cho quân sĩ hai bên đều kinh hồn. Sở trường tấn công mạnh tiền quân địch và nâng cao sức công kích của bản thân.

Hạ Hầu Uyên

Xạ Thủ

Toái Giáp Phong

Tấn công Trung Quân địch, gây sát thương vật lý nghiêm trọng.

Danh tướng nước Ngụy, dụng binh thần tốc, giỏi đánh nhanh thắng nhanh, biết lùi trước đánh sau, dụng binh linh hoạt. thiên về tập kích bất ngờ.

Thái Văn Cơ

Mưu Sĩ

Thiên Âm Kích

Tấn công Tiền Quân địch, tạo sát thương mưu lược, tăng Sĩ Khí cho bản thân và trung quân.

Tài nữ nổi tiếng, từng bị bắt tới nam Hung Nô. Sau khi Văn Cơ quy Hán đã viết ra “ Hồ Giả Thập Bát Phách”. Giỏi trong việc tăng sĩ khí cho trung quân và bản thân.

Bàng Thống

Mưu Sĩ

Hỏa Phượng

Có khả năng khống chế Trung Quân địch, tấn công Trung Quân địch, gây sát thương mưu lược.

Mưu sĩ nước Thục, hiệu Phượng Sồ, tài trí ngang hàng với Khổng Minh. Từng hiến Liên hoàn kế cho quân Tào, giúp Chu Du lửa thiêu Xích Bích. Sau này thuyết phục Lưu Bị vào Thục và hiến lên ba mật kế.

Lỗ Túc

Mưu Sĩ

Tù Long Kế

Có khả năng khống chế Hậu Quân địch 3 hiệp, gây sát thương mưu lược nhất định.

Mưu thần Đông Ngô, từng đảm nhiệm chức Đại Đô Đốc nước Ngô, xúc tiến liên minh Tôn-Ngô trong trận Xích Bích. Giỏi về kế sách, có thể khiến trung quân đối phương rơi vào choáng váng.

Chơi ngay

Long Tướng - 1 webgame 2 kiểu chơi hãy tham gia trải nghiệm

X